Тизимга кириш
Ижтимоий тармоқ орқали кириш:
15:37
21 January 2018
  • Тошкент:
  • °C
Ҳуқуқий маълумот
Агентлик сайтида жойлаштирилган ҳар қандай материаллар муаллифлик ҳуқуқи объектлари ҳисобланади. Сайтда жойлаштирилган материаллардан фойдаланишга фақат ЎзТАГ телеграф агентлигига манба кўрсатилган ҳолдагина, интернет ресурсларда фойдаланилганда эса – uztag.info сайтига гиперҳавола келтирилган ҳолдагина йўл қўйилади.

Материаллардан фодаланиш деганда кўчириб босиш, тарқатиш, очиқ кўрсатиш, эфирга узатиш, кабель орқали узатиш, таржима қилиш, қайта ишлаш, умумжамоа эътиборига етказиш ва амалдаги қонунчиликда кўзда тутилган бошқа фойдаланиш шакллари тушунилади.

Агентлик материалларини цитата сифатида кўрсатишда уларга ҳар қандай ўзгартиш ва/ёки қўшимчалар киритиш, шунингдек, агентлик томонидан эълон қилинган маълумотларни бузиб кўрсатиш таъқиқланади.

Агентликнинг фото/видео/аудио материалларидан агентлик ва фойдаланувчи томонидан ёзма ёки онлайн шаклда тузилган шартнома асосида фойдаланилади.

Агентликнинг пулли материалларидан фойдаланиш ҳуқуқини олиш мутлақ ва/ёки мулк ҳуқуқларини беришни англатмайди. Агентлик материалларидан фойдаланишга берилган ҳар қандай рухсат уларга бўлган мулк ҳуқуқининг ҳам берилишини билдирмайди.
Ҳамкорлар